Styret 2019/2020

Leder: Marthe Lise Thomasjord, 948 22 668

Sportslig leder (nest leder): Lars- Thomas Nordkild, 997 11 069

Leder marked- og informasjonsutvalg: Hugo Bardo, 941 35 506

Leder teknisk, drifts- og utbyggingsutvalg: Bjørn Arne Sørensen, 992 38 461

Leder sosialutvalg: Siv Hilde Nygård, 924 42 335

Leder arrangementsutvalg: Nina Skogstad, 911 87 271

Seniorutvalg: Harald Johansen 481 83 687