Styret 2021/2022

Leder: Rune Skogstad, 916 18525

Sportslig leder (nest leder): Ole-Martin Andersen, 90581816

Leder marked- og informasjonsutvalg: Marthe Lise Thomasjord, 948 22 668

Leder teknisk, drifts- og utbyggingsutvalg: Bjørn Arne Sørensen, 992 38 461

Leder sosialutvalg: Anita Pettersen

Leder arrangementsutvalg: Per-Morten Brennvik, 95917073

Seniorutvalg: Harald Johansen 481 83 687

Styremedlem: Lars Thomas Nordkild, 99711069