Skilisens

logo nsf

Med skilisens får du en god forsikring ved idrettsskade, samtidig som du kan starte i renn i Norge og utlandet. Alle utøvere må løse skilisens etter fylte 13 år. Dersom du har hatt lisens før kan denne fornyes på din side på www.minidrett.no. Dersom du trenger lisens for første gang må du kontakte KSL som vil sørge for at du blir registrert.

Det er også mulig å løse engangslisens for bruk i turrenn.

Mer info om lisens på skiforbundets sider