Rulleskiløypa

rulleskiløype kart

Endelig er Kvaløysletta Skilag i gang med byggingen av rulleskianlegget på Storelva Skistadion.  Arbeidene vil foregå i den planlagte traseen i 3 byggetrinn.

Grunnarbeider vil foregå utover høsten og delvis som vinterarbeid i 2018. Anlegget skal asfalteres og klargjøres for bruk i løpet av sommer 2018.

Utbygging av rulleskiløype i tilknytning til Storelva Skistadion er et prioritert og viktig tilskudd til anleggsutbygging for skiidrett i Tromsø og Troms Fylke.

Rulleskiløype på Storelva bygges på kommunal grunn og som en del av Storelva Skistadion og en eventuell framtidig Storelva kultur- og idrettspark. Denne vil være et viktig tilbud for befolkning i Tromsø og for hele skimiljøet i Troms.

Utfarten til friluftsområdene på Kvaløya med utgangspunkt fra Skistadion er stor og klubben ønsker med sin utbygging å bidra til økt friluftsaktivitet i området på og i tilknytning til Storelva Skistadion.

Ved utbygging av en rulleskiløype på Storelva møtes skiidrettens behov for trygge treningsanlegg til aktive, mosjonister og mennesker med behov for tilrettelagte arenaer.

Utbyggingen vil I anleggsperioden påvirke trafikk og aktiviteter i området. Vi ber publikum om forståelse for umaker som måtte oppstå, men lover å levere et estetisk og brukervennlig sluttprodukt til Kvaløyabyen.