Ferdsel i anleggsområdet for den nye rulleskiløypa

· Under bygging av rulleskianlegget blir parkeringsplassen og skistadion brukt til anleggsaktiviteter og det er trafikk med anleggsmaskiner i området.
· Av sikkerhetsmessige årsaker er derfor parkeringsplassen stengt i anleggsperioden.
· Adkomst til turstien finner du ved å følge merkinger til turløypa via veien på nordsiden av klubbhuset.
- Vis aktsomhet ved ferdsel i området og følg anvisninger fra KSL og entreprenør.
anleggsarbeid rulleskiløypa.jpg
 
rulleskiløype kart

Rulleskiløypa

Endelig er Kvaløysletta Skilag i gang med byggingen av rulleskianlegget på Storelva Skistadion.  Arbeidene vil foregå i den planlagte traseen i 3 byggetrinn.

Grunnarbeider vil foregå utover høsten og delvis som vinterarbeid i 2018. Anlegget skal asfalteres og klargjøres for bruk i løpet av sommer 2018.