Parkeringsavgift ved skihuset

Snøhjerte_448x336

Skilaget har nå fått formalisert bruk av parkeringsplassen nedenfor skihuset med Tromsø kommune slik at vi kan innføre parkeringsavgift for parkering her.

Dette vil være en viktig inntektskilde til skilaget for dekning av drifts- og vedlikeholdsutgifter (brøyting etc) på parkeringsplassen.

For å håndtere betaling av parkeringsavgiften, gjennomføre kontroll, skrive ut forelegg og drive inn foreleggene har vi inngått en avtale med ECO Trygghet. Dette er et Tromsøbasert parkeringsselskap som driver en del parkeringsplasser rundt i Tromsø. Medlemmer vil som tidligere kunne få kjøpt årskort for parkeringen. For de som ikke har årskort vil parkeringsavgiften betales via en app, ECO Trygghet, som er en tilsvarende app som EasyPark.

Ordningen vil bli gjeldende fra fredag 16.april.

Timesatsen for parkering på parkeringsplassen vil være 20 kr/t.

Informasjon om årskort finnes på skilagets Spondgruppe hvor alle medlemmer er lagt inn.