Kval�ysletta skilag Kval�ysletta skilag

Webcam:

webcam

Treningstider KSL 2015/2016

Gruppe Treningstider Trener Kontaktinfro trener Mobil trener
6-8 år Mandag 18.00  
 

 

Hugo Martinsen

martinsen.hugo@gmail.com 

95820254
Remi Møller

remimoll@online.no 

99701410
Siw Helene Solli siwhelene@hotmail.com

98862621

9-10 år Mandag 18.00 Ståle Walderhaug

stalew@gmail.com

90766069
Kristian Skogstad kristianskogstad@hotmail.com 97126681
11-12 år Mandag 18.00

Espen Rognlie

Morten Føyen

esprog01@gmail.com

morten.foyen@gmail.com

90030787

93006658

Torsdag 18.00

Espen Rognlie

Morten Føyen

Ståle Walderhaug

esprog01@gmail.com

morten.foyen@gmail.com

stalew@gmail.com

90030787

93006658

90766069

13-14 år

Mandag 18.00

 

Amund Hesstvedt

Kristoffer Brox

Liv Karen Johannessen

amund.hesstvedt@gmail.com

kbrox@gmail.com

liv@svingen12.net

99448600

90501641

97133773

Torsdag 18.00

Amund Hesstvedt

Kristoffer Brox

Liv Karen Johannessen

 

amund.hesstvedt@gmail.com

krbox@gmail.com

liv@svingen12.net

 

99448600

90501641

97133773

jr +++ Mandag 18.00 Roy Helge Larsen rhl@jmhansen.no

41632484

Historie

Kommer snart

Klubbhåndbok for Kvaløysletta skilag

Ildsjelene bak Kvaløysletta skilag la ned et betydelig arbeid for å organisere skilaget. I 1993 fikk de ferdigstilt ei klubbhåndbok som i detalj beskriver de oppgaver styret og utvalgene har ansvaret for. Selv om klubbhåndboken ikke er ajourført, kan den fortsatt være en nyttig arbeidsredskap.

Raske fakta

- Rundt 750 medlemmer

- Profesjonell arrangør av skirenn

- God økonomi

- Dyktig administrativt apparat

- Laget har på dugnad opparbeidet 15 km lysløype og FIS-godkjente konkurransetrasèer

- Har bygd eget skihus, vurdert verdi 2,3 mill.

- Aktivitetstilbud fra august til mai for alle aldersgrupper

- Opparbeiding av 4 skilekeplasser for befolkningen på Kvaløysletta, åpen fra januar til mai