Om 6-8 årsgruppa

Skilekgruppa er for barn født i 2009-2011. Gjennom lek og moro får barna trent opp skiferdigheter, blir kjent med hverandre og legger grunnlaget for skiglede livet ut! Fram til snøen kommer har vi inntrening i gymsalen på Kvaløya videregående skole eller barmarkstrening med utgangspunkt i området ved Storelva skistadion.

Vi trener og leker med allsidige spenst-, hurtighets- og koordinasjonsøvelser som barna liker. Skitrening skal være gøy - også på barmark!

Når snøen kommer, vil vi fortsette å ha fokus på basisferdigheter, gjennom lek og øvelser i området rundt Storelva skistadion. Barna skal føle mestring og forhåpentligvis få en interesse for ski for livet! Gjennom skilektreningene øves barna på balanse, tyngdeoverføring, utholdenhet og spenst uten at vi ensidig fokuserer på teknikk på trening. Mye av treningen foregår uten skistaver.

Treningstider

Vi har treninger mandager fra kl. 18 til 19 og starter opp i midten av september.

Vi ønsker at foreldrene i utgangspunktet er tilstede på treningene og at noen er med som hjelpere på de ulike aktivitetene ved behov.

Sjekk kalenderen for oppdatert informasjon om evt. andre treningssteder og utstyr for kommende treninger.

Trenere

Martin Holm: martin.holm@coop.no, mobil 959 89 208

Vegard Skildheim: vegarskildheim@gmail.com, 971 46 008

Foreldrekontakt /kommunikasjon:

Medlemskap registreres på Kvaløysletta skilag sine nettsider under Bli medlem. Det anbefales familiemedlemskap om det er to eller flere barn i klubben.

Utstyr

For de minste barna er det viktigste at skiene og stavene har riktig lengde. Et par ski er tilstrekkelig. På treningene skiller vi ikke mellom fristil og klassisk, da vi ikke har teknikkspesifikk trening. Men etter hvert som ungene behersker ulike teknikker, er det flere som ønsker å ha mulighet til å gå fristil, og benytter utstyr som er rettet inn mot dette. Dette valget må være opp til den enkelte. Dere kan vurdere å investere i et par ekstra staver for fristil, da barna etter hvert som de vokser, vil kunne bruke de som klassiskstaver. Det kan være hemmende med for korte staver, så ta en sjekk over stavene til barna. Se for øvrig lista nedenfor. Lista er veiledende. Det kan være hensiktsmessig med kortere ski på treningene, da vi leker mye. Staver i lista er klassisk staver. Staver for fristil kan være 10 cm lengre enn klassisk staver.

Høyde     Ski              Staver

115 cm

120 cm

85 cm

5 år

120 cm

130 cm

90 cm

6 år

125 cm

140 cm

95 cm

7 år

130 cm

150 cm

100 cm

8 år

135 cm

150-160 cm

105 cm

9 år


Renn

På nyåret deltar mange av barna også på onsdagsrenn i regi av skiklubbene i Tromsø. Disse rennene foregår i Tromsdalen, på Tromsø skistadion og på Storelva skistadion. Det er opp til den enkelte familie å avgjøre om en ønsker å delta på onsdagsrennene - og om en går med eller uten tid. Det arrangeres ca 5 sonerenn og klubbrenn i løpet av sesongen, og mange av barna deltar flere av disse. Sonerenn er åpent for barn fra og med det året de fyller åtte år. Påmelding til sonerenn gjøres via www.minidrett.nif.no. Noen ganger arrangeres det renn for yngre barn i forkant av sonerennet, og Kvaløysletta skilag arrangerer også et klubbrenn på slutten av sesongen.
 

Link til terminliste på skikretsen sin hjemmeside. 
http://http://www.skiforbundet.no/troms/terminliste/