Kval�ysletta skilag Kval�ysletta skilag

Webcam:

webcam

ksl jakke

Bestilling av klubbklær-- Ny leverandør

Skilaget skal i år bytte leverandør av klubbklær til Trimtex. Designet vil ikke bli endret. Vi vil få opp noen klær i forskjellige størrelser for prøving på Skihuset 25.september. Frist for 1.bestillingsrunde var 1. oktober.  Det blir en ny bestillingsrunde i løpet av høsten. Mer info kommer.

innkalling til årsmøte_500x297_cropped_158x140

Ekstraordinært årsmøte avholdes onsdag 13. september kl.20 på skihuset

Sak 1. Valg av referent og 2 stk til å underskrive protokoll
Sak 2. Godkjenning av stemmeberettige
Sak 3. Sikkerhetstillelse ved låneoppstak i forbindelse med påbegynte rulleskiløype

Vel møtt!

Styret

logo nsf

Skilisens

Med skilisens får du en god forsikring ved idrettsskade, samtidig som du kan starte i renn i Norge og utlandet. Alle utøvere må løse skilisens etter fylte 13 år. Dersom du har hatt lisens før kan denne fornyes på din side på www.minidrett.no. Dersom du trenger lisens for første gang må du kontakte KSL som vil sørge for at du blir registrert.

Det er også mulig å løse engangslisens for bruk i turrenn.

Mer info om lisens på skiforbundets sider

Skilag_logo

Kontigenter, egenandeler og støtte

Klubben tilbyr både enkelt- og familiemedlemsskap. I tillegg betaler de som deltar på treninger en treningsavgift. Løpere som representere klubben i større renn og på samlinger betaler en forhåndsdefinert egenandel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbklær

KSL har både overtrekksdrakter og konkurransedress. Disse er spesialdesignet for oss og leveres av Swix. Draktene lages på bestilling og det tas opp bestilling en til to ganger i året. Disse bestillingsperiodene vil bli annonsert spesielt her på websida og på FB-sida.

..... bilder av draktene....