Marthe Lise Thomasjord ny leder i KSL

Marthe Lise

I forrige uke hadde KSL årsmøte, og Tore Olsen takket av etter flere år som leder. Ny leder er Marthe Lise Thomasjord. Her er noen ord til alle medlemmer fra Marthe Lise:

I forrige uke hadde KSL årsmøte, og Tore Olsen takket av etter flere år som leder. Ny leder er Marthe Lise Thomasjord. Her er noen ord til alle medlemmer fra Marthe Lise:

"Kjære alle dere som bidrar til å skape vinterglede

Jeg tror det var i midten av februar at spørsmålet kom, "kan du tenke deg å bli leder i Kvaløysletta Skilag?" Et slikt spørsmål krever betenkningstid, men jeg kjente umiddelbart at dette har jeg lyst til.

Hva er viktige elementer? Etter min vurdering er følgende viktig:

Godt miljø både sportslig og sosialt, og gode trenere - check
Ryddig og god økonomi som gir handlingsrom for sportslig aktivitet - check
Kompetanse, ressurser og engasjement i styret og utvalg - check
Stabilitet blant medlemmer i nøkkelfunksjoner - check
God og solid dugnadsånd - check

Takket være mangeårig innsats blant klubbens medlemmer og stabile sponsorer, så har klubben et meget godt og solid utgangspunkt å bygge videre på.

Hva er viktig for Kvaløysletta Skilag i tida som kommer? Selv om jeg foreløpig mangler inngående innsikt og oversikt over hva som rører seg i klubben, så ser jeg følgende områder som vi må forvalte og bygge videre på:

Skihuset. Vi må bokstavelig talt bygge på skihuset. Ei arbeidsgruppe er i gang med å utrede mulighetene, både bygnings- og kostnadsmessig.
Miljøet i Kvaløysletta Skilag. Vi skal favne bredt. Vi skal være åpen, raus og inkluderende, samtidig som vi skal konkurrere i skisporet og i rulleskiløypa. Vi skal utvise god sportsånd, og konkurrere innenfor de rammer som settes blant annet av Norges Skiforbund og oss selv som skilag.
Vi må arrangere skirenn og utvikle nye aktivitetsområder for å sikre økonomi slik at vi kan være en attraktiv klubb for alle skiløpere uansett alder, nivå og ambisjon.
Rulleskiløypa - vi kan gå på ski hele året.

Driften av Kvaløysletta Skilag baserer seg hovedsaklig på dugnadsinnsats. Skirennene vi arrangerer er klubbens viktigste inntektskilde. Dugnadsinnsats fra hvert enkelt medlem er og vil være viktig for skilagets økonomi. Jeg benytter derfor anledningen til å takke for innsatsen som blir lagt ned. Vi er avhengig av fortsatt stor dugnadsinnsats og jeg oppfordrer alle til å bidra med kakebaking eller kaffekoking, som start- eller målvakt, eller andre større eller mindre oppgaver klubben har behov for å løse.

Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til avtroppende leder, Tore Olsen, for hans innsats og engasjement. Hans bidrag gjennom mange år har medvirket til at det er stor aktivitet og god drift i Kvaløysletta Skilag.

Jeg ser med spenning frem til å lære mer om hva det innebærer å lede et skilag og hvordan vi sammen skal SKAPE VINTERGLEDE.

Vinterlig hilsen fra
Marthe Lise Thomasjord"