Kontigenter, egenandeler og støtte

Skilag_logo
Klubben tilbyr både enkelt- og familiemedlemsskap. I tillegg betaler de som deltar på treninger en treningsavgift. Løpere som representere klubben i større renn og på samlinger betaler en forhåndsdefinert egenandel.
 

Medlemskontingent  sesongen 2020/2021 - Sendes ut til betaling 15 januar

Medlemskap, enkeltmedlem. kr 500 

Familiemedlemskap (uansett størrelse):

Familie defineres som Voksne, Enslig/ Gifte/samboere og minimum et barn

Fra og med senior  (21 år) må en ha selvstendig medlemskap

kr 800
Løpere fra fylte 13 år må i tillegg betale lisens (skiforsikring).  
Løpere som skal delta i norgescuprenn og internasjonale renn må dessuten dekke kostnaden til FIS-lisens.  

Treningsavgift sesongen 2020/2021 - Sendes ut for betaling februar/mars.

Barn, gruppe   6 - 8 år ingen treningsavgift
Barn, gruppe   9 - 10 år   800 kr inkl.også startkontingent på sonerenn     
Barn, gruppe 11 - 12 år 1000 kr inkludert i dette er startkontingent i sone og kretsrenn
Barn, gruppe 13 - 14 år 1200 kr inkludert i dette er startkontingent i sone og kretsrenn
Ungdom, gruppe 15-16 år 1500 kr . Egen treningsavgift for deltakelse i Tromsø Skiteam

Treningsavgiften inkluderer dagsamlinger i regi av KSL.

Deltakeravgift region- og kretslag:

- Regionlag: 100 %
- Team SNN og U23: 50 %

Reiser:

- For kontraktsløpere som er tatt ut på nasjonale og eller internasjonale renn er fordelingen av kostnadene mellom klubb og løper 60/40. Nye medlemmer i klubben har differensiert dekning av utgifter fra KSL på nasjonale/ internasjonale renn. Første år vil et nytt medlem få dekt 30 % av klubbandelen av kostnadene, andre år 40 %, tredje år 60 % og fjerde år vil de få dekt 100 % av klubbandelen.

- Hovedlandsrenn og ungdomsstafetten i Holmenkollen: Kostnadsfordeling mellom klubb og løper 60/40, det vil si at klubben dekker 60% av kostnaden for deltakelse på kretsens opplegg med reise, opphold og støtteapparat.

- Egenandeler til samlinger/ felles reiseopplegg i forbindelse med  KM- NNM fastsettes etter budsjett for den enkelte samling/reise.

- Smøre tjeneste 300,- betales for NNM om løper ikke smører selv.

Uttakskriterier Norges-cup junior og senior:

For juniorer med løperkontrakt dekkes reiser i henhold til ovennevnte satser for de løperne som er tatt ut av kretsen for å delta på norgescup.

Seniorløpere med løperkontrakt får dekket reiser etter ovennevnte satser på NM del 1 og del 2, samt et norgescupløp. For å få dekt reiser til neste nasjonale renn må løperen i foregående nasjonale renn ha prestert etter følgende kriterier:

- 1 års senior: Øvre 2/3 del 

- 2 års og eldre: Øvre ½ del

 

Treningssamlinger

  • Dagsamlinger i klubbregi: 100% 
  • 13-16 år: 500 kr/samling. Egenandel for samlingen i Levi fastsettes fra år til år.
  • Junior:
    • 500 kr/samling lokalt (Bardufoss, Nordreisa)
    • 50 % for samling i Monio/Levi
  • Senior: 50 %

 

Kjøregodtgjørelse og diett og losji

Ved kjøring på skirenn og møter utenom Tromsø by i regi av skilaget og etter avtale om lederansvar, gis det kjøregodtgjørelse mot utfylt kjøreseddel: kr 0,75 pr løper/leder pr. km maks 2,25 pr. km.

Diett og losji dekkes ved deltakelse på møter på vegne av skilaget. På skirenn dekkes kostnader til diett og losji som er bestilt og organisert av skilaget/kretsen innenfor gjeldende egenandeler.