Kontigenter, egenandeler og støtte

Skilag_logo
Klubben tilbyr både enkelt- og familiemedlemsskap. I tillegg betaler de som deltar på treninger en treningsavgift. Løpere som representere klubben i større renn og på samlinger betaler en forhåndsdefinert egenandel.
 

Medlemskontingent  sesongen 2019/2020 - Sendes ut til betaling 15 januar

Medlemskap, enkeltmedlem.kr 500 

Familiemedlemskap (uansett størrelse):

Familie defineres som Voksne, Enslig/ Gifte/samboere og minimum et barn

Fra og med senior  (21 år) må en ha selvstendig medlemskap

kr 800
Løpere fra fylte 13 år må i tillegg betale lisens (skiforsikring). 
Løpere som skal delta i norgescuprenn og internasjonale renn må dessuten dekke kostnaden til FIS-lisens. 

Treningsavgift sesongen 2019/2020 - Sendes ut for betaling februar/mars.

Barn, gruppe   6 - 8 åringen treningsavgift
Barn, gruppe   9 - 10 år  kr 600 inkl.også startkontingent på sonerenn     
Barn, gruppe 11 - 12 år800,- inkludert i dette er startkontingent i sone og kretsrenn
Barn, gruppe 13 - 14 år800,- inkludert i dette er startkontingent i sone og kretsrenn
15+800,- ikke inkludert startkontigenter

Treningsavgiften inkluderer dagsamlinger i regi av KSL.

Reiser:

- For kontraktsløpere som er tatt ut på nasjonale og eller internasjonale renn er fordelingen av kostnadene mellom klubb og løper 60/40. Nye medlemmer i klubben har differensiert dekning av utgifter fra KSL på nasjonale/ internasjonale renn. Første år vil et nytt medlem få dekt 30 % av klubbandelen av kostnadene, andre år 40 %, tredje år 60 % og fjerde år vil de få dekt 100 % av klubbandelen.

- Egenandeler for løpere til hovedlandsrenn er 1600,-

- Egenandeler til samlinger/ felles reiseopplegg i forbindelse med  KM- NNM fastsettes etter budsjett for den enkelte samling/reise.

- Smøre tjeneste 300,- betales for NNM om løper ikke smører selv.

 

Treningssamlinger

  • Dagsamlinger i klubbregi: 100% 
  • 13-16 år: 500 kr/samling. Egenandel for samlingen i Levi fastsettes fra år til år.
  • Junior:
    • 500 kr/samling lokalt (Bardufoss, Nordreisa)
    • 50 % for samling i Monio/Levi
  • Senior: 50 %

Kjøregodtgjørelse og diett og losji

Ved kjøring på skirenn og møter utenom Tromsø by i regi av skilaget og etter avtale om lederansvar, gis det kjøregodtgjørelse mot utfylt kjøreseddel: kr 0,75 pr løper/leder pr. km maks 2,25 pr. km.

Diett og losji dekkes ved deltakelse på møter på vegne av skilaget. På skirenn dekkes kostnader til diett og losji som er bestilt og organisert av skilaget/kretsen innenfor gjeldende egenandeler.