Kommunikasjon innad i gruppa foregår på Facebook

Den interne Facebookgruppa for 13-14 årsgruppa finner du her.