Kommunikasjon innad i gruppa foregår på Facebook

Den interne Facebookgruppa for 11-12-årsgruppa finner du her.