Kommunikasjon innad i gruppa foregår på Facebook

Praktisk informasjon om dagens trening ligger på Spond. Annen type info kan også bli lagt på  Facebook.

Gruppa finner du her