Kommunikasjon innad i gruppa foregår på Facebook

Praktisk informasjon om dagens trening og andre meldinger fra trenerne legges ut på Facebook.

Gruppa finner du her