Ferdsel i anleggsområdet for den nye rulleskiløypa

· Under bygging av rulleskianlegget blir parkeringsplassen og skistadion brukt til anleggsaktiviteter og det er trafikk med anleggsmaskiner i området.
· Av sikkerhetsmessige årsaker er derfor parkeringsplassen stengt i anleggsperioden.
· Adkomst til turstien finner du ved å følge merkinger til turløypa via veien på nordsiden av klubbhuset.
- Vis aktsomhet ved ferdsel i området og følg anvisninger fra KSL og entreprenør.
anleggsarbeid rulleskiløypa.jpg