Ekstraordinært årsmøte avholdes onsdag 13. september kl.20 på skihuset

innkalling til årsmøte_500x297_cropped_158x140

Sak 1. Valg av referent og 2 stk til å underskrive protokoll
Sak 2. Godkjenning av stemmeberettige
Sak 3. Sikkerhetstillelse ved låneoppstak i forbindelse med påbegynte rulleskiløype

Vel møtt!

Styret