Kval�ysletta skilag Kval�ysletta skilag

Webcam:

webcam

Ekstraordinært årsmøte avholdes onsdag 13. september kl.20 på skihuset.

innkalling til årsmøte

Sak 1. Valg av referent og 2 stk til å underskrive protokoll
Sak 2. Godkjenning av stemmeberettige
Sak 3. Sikkerhetstillelse ved låneoppstak i forbindelse med påbegynte rulleskiløype

Vel møtt!

Styret