Ekstraordinært årsmøte 5.juni med valg av styre

Det skal være ekstraordinært årsmøte i KSL den 05.06.2018 kl. 2000, der følgende saker skal behandles:

1. Konstituering

2. Endring av vedtekter i KSL

3. Styrets sammensetning

4. Valg

 

 

Saksliste

 1. Konstituering
 • Valg av dirigent
 • Valg av årsmøtesekretær
 • Valg av to representanter til å underskrive protokoll
 • Opptelling av stemme berettige

 

 1. Endring av vedtekter i KSL
 • KSL ønsker en mere direkte sammensetning av styret i klubben. Klubben ønsker at styret skal bestå av ledere i alle underutvalg, der disse har 1. stemme hver til saker i styret. Årsmøte velger derfor leder til hvert utvalg som da er styrets representant. vara representanter velges av utvalg gjennom egen konstitusjon. Representanter til utvalget velges av årsmøtet, disse velges for min. 2. år i slengen, men første år velges leder for et år av gangen for å sikre fremtidig kontinuitet i sammensetning til utvalgene.
 • For seniorgruppe velges representant til styret av egen konstituering
 • Ved dissens og lik stemmeføring i styret skal sak ut på høring og avgjøres i nytt møte, der leder da evt. har dobbelt stemme

 

 1. Styrets sammensetning skal bestå av følgende grupperinger
 • Leder, velges for et år av gangen
 • Sprtslig utvalg. Leder i Sportslig utvalg, denne går også inn som nestleder i skilaget
 • Marked/ Informasjonsutvalg. Leder går inn i styret
 • Teknisk/ drifts og utbyggingsutvalg. Leder går inn i styret
 • Sosialutvalg. Leder går inn i styret
 • Arrangementsutvalg. Leder går inn i styret
 • Seniorutvalg. Representant bestemmes av seniorgruppe
 1. Valg
 • Valg av representasjonsutvalg i Styret og utvalgsgrupperinger i KSL
 • Valg av valgkomite
 • revisor