Årsmøte i KSL 26. mars klokken 19:00

KvaløyslettaSkilag_Logo_ny

Se sakslisten her

  1. Sak Godkjenning
  2. Sak Konstituering
  3. Sak Årsberetning
  4. Sak Gjennomgang av regnskap og budsjett
  5. Sak Rulleskiløype
  6. Sak Arktisk arena
  7. Sak Skihuset- utbyggingsplaner
  8. Sak Valg