Årsmøte 2.juni kl.19

Saksliste og årsmøtepapirer

Årsmøte avholdes 2 juni kl 19 på skihuset. NB! Det blir ingen utdeling av sakspapirer på møtet. Deltakerne bes skrive ut årsmøtepapirer på forhånd.  Vel møtt!!

Saksliste Årsmøtet 2. juni 2020 Kvaløysletta Skilag

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2:    Velge dirigent
Sak 3:    Velge protokollfører
Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5:    Godkjenne innkallingen
Sak 6:    Godkjenne saklisten
Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder årsmeldinger fra utvalgene
Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10:  Innkomne saker
              10.1 – Langsiktig arrangementsstrategi                                                             
Sak 11: Vedta skilagets budsjett
Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 13: Foreta valg:
14.1 Styre:

  • leder
  • nesteleder
  • styremedlemmer
  • varamedlem(mer)

14.4 Valgkomité:

  • leder
  • medlemmer
  • varamedlem 

Sakspapirer: