Årsmøte 12 april klokken 1900

Saker til behandling:

  • Valg av dirigent, sekretær og en til å underskrive protokoll
  • Gjennomgang av årsberetning
  • Gjennomgang av Regnskap
  • Budsjett
  • Storarena
  • NM 20..
  • Valg

SAker til Eventuelt bes meldt til styret innen tirsdag 10/4.