ÅRSMØTE 1.JUNI KL.19

Årsmøte avholdes 1 juni kl 19 på skihuset. NB! Det blir ingen utdeling av sakspapirer på møtet. Hvis ønskelig må deltakerne skrive ut årsmøtepapirer på forhånd. Disse vil bli lagt ut 29. mai. Meld fra til leder@kskilag.net om du kommer. Vel møtt!!

Saksliste Årsmøtet 1. juni 2021 Kvaløysletta Skilag

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2:    Velge dirigent
Sak 3:    Velge protokollfører
Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5:    Godkjenne innkallingen
Sak 6:    Godkjenne saklisten
Sak 7:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder årsmeldinger fra utvalgene
Sak 8:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 9:  Innkomne saker
Sak 10: Vedta skilagets budsjett
Sak 11: Foreta valg:
11.1 Styre:

  • leder
  • nesteleder
  • styremedlemmer
  • varamedlem(mer)

11.2 Valgkomité:

  • leder
  • medlemmer
  • varamedlem 

Sakspapirer:
Årsrapport 2020

Årsmelding 2020 Arktisk Arena AS

Årsmelding tilbygg

RESULTATREGNSKAP

BALANSE

Revisjonsrapport KSK 2020

Budsjett 2021